Ngày hội đọc sách năm học 2015 – 2016

Tháng Tư 27, 2016 4:21 chiều

Hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam”trường TH Bản Thi đã tổ chức thành công ngày hội đọc. Ngày hội nhằm tôn vjnh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội , hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của học sinh.

12472605_1599370640382600_2184376323174114387_n 12998597_1599370773715920_1825023673635161903_n 13007150_282026285462418_5958934539509898035_n 13062183_281956325469414_2935328417144260045_n 13015538_281956078802772_1264931602830243625_n 13051747_1780491712173569_1159381533257817355_n
Storyworld translates every word of every book with a simple writing essay about community service click.